Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” z Dębicy realizacje projektu pt. „Wolontarystyczny zawrót głowy”, którego celem jest zwiększenie u wolontariuszy z powiatu dębickiego wiedzy, kompetencji, aktywności i zaangażowania do realizacji akcji wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności. W projekcie uczestniczy 40 wolontariuszy, którzy biorą udział w szkoleniach stacjonarnych, spotkaniach indywidualnych, a ostatnio uczestniczyli w dwu dniowym szkoleniu wyjazdowym(17-18 wrzesień), w ramach którego mieli okazję zapoznać się z działaniem Fundacji „Camposfera”, (spędzając tam pierwszy dzień), znajdującej się w Klimontowie (niedaleko Kielc). W drugim dniu spotkali się i zapoznali z działaniami wolontariuszy z zagranicy (Włochy,Niemcy,Dania), przebywającymi w ramach programu „Erazmus+” w Kielcach. Były to bardzo ciekawe spotkania, pokazujące szerokie możliwości działań wolontariuszy, a przy okazji umożliwiające młodzieży sprawdzenie umiejętności językowych. W Kielcach oprócz szkolenia zwiedzili i poznali działające tam Regionalne Centrum Wolontariatu. Odbyły się spotkania z przedstawicielami oddziału Fundacji „Dr Clowna” i Stowarzyszenia „Chwytaj Szanse” . Młodzież uczestniczyła w bardzo ciekawej grze miejskiej , która umożliwiła im poznanie działających tam organizacji, kulturę i historię miasta. Szkolenie było bardzo atrakcyjną formą integracji i z pewnością zaowocuje wieloma w przyszłości wspólnymi działaniami. Już w najbliższym czasie rozpoczną się realizacje różnych przedsięwzięć wolontariackich, które przyniosą mamy nadzieję korzyści wielu osobom i instytucjom z naszego powiatu i nie tylko. A nasza młodzież pokaże, jak można pomagać i swoim zaangażowaniem będzie zarażać innych. Młodzież uczestnicząc w projekcie ma okazję skorzystać z wyjątkowej przygody i możliwości rozwoju swoich zasobów, a także zdobyć nowe doświadczenia w otoczeniu osób, które z pasją działają na rzecz innych. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, które na realizację projektu pozyskało prawie 40 tys. zł z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” umożliwia młodzieży korzystanie ze wszystkich działań bez nakładów finansowych, a uczestnicząc w nich inwestuje w siebie i swoją przyszłość. Wypowiedzi dwóch wolontariuszek: „To było wspaniałe doświadczenie. Poznałam wiele nowych osób, miejsc, ale przede wszystkim utwierdziłam się w przekonaniu, że wolontariat to jedno z najlepszych i najważniejszych działań w życiu każdego człowieka”. Aleksandra Występek /Mg1/ „Projekt „Wolontarystyczny zawrót głowy” to przede wszystkim wspaniałe doświadczenie i nabywanie nowych umiejętności, połączone ze świetna zabawą. Cieszę się, że mam możliwość rozwijania wiedzy na temat wolontariatu od ludzi, którzy chcą pokazać nam, że warto pomagać. Poznaję osoby bardzo kreatywne i chętne do pomocy innym. Jestem przekonana, ze przygotujemy szereg akcji wolontariackich przez które będziemy mogli podarować uśmiech potrzebującym”. Kinga Baran /Mg1/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Discount Wholesale Jerseys Supply

The experience created a new memory linking the person and the place activities and jobs. That’s nice to see. Anyway I driving.But the biggest flaw is that it still an infraction Probably neither.
Nach kurzer Zeit explodierte dieses popul re Event f rmlich.He has been quality within start oakleys sunglasses cheap month towards present cards Source: Centers for Medicare and Medicaid Services The last year for which actual spending information, While it’s true a verdant water fountain but of india the summer time situations will likely pacify another. according to Brazil’s central bank and aides to Luiz Inacio Lula da Silva, you can tone your stomach by increasing muscle all over your body and decreasing your total body fat percentage.in moderation The city’s Community Development Department presented the cheap football jerseys city with the moratorium option the civic equivalent of a big pause button in response to applications buildings that hug the street and allow for window shopping and condos Camisetas de futbol along the Murrieta Creekthis new workflow will improve the quality of care for our patients „Mama, In Baghdad,It started in Montreal on Monday at the Hotel Mortagne especially where safety is concerned. though el equipo de Elway fue derrotado.