Politechnika Rzeszowska w Dębicy

Dzięki nawiązanej współpracy Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” z Politechniką Rzeszowską, dnia 15 grudnia 2007r. odbył się kolejny wykład dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego. Zajęcia z matematyki, w których wzięło udział prawie 30 uczniów odbyły się w II LO w Dębicy. Dr Eliza Jabłońska z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, zrealizowała 3 godziny wykładu oraz 7 godzin ćwiczeń, dzięki dotacji, którą Politechnika Rzeszowska otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej. Grant w wysokości 100 tys. zł pochodził z rezerwy budżetowej projektu „Praca z uczniem zdolnym”.