Wykłady dla młodych fizyków

Dnia 8 grudnia 2007r. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” zorganizowało w I LO w Dębicy wykłady z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego. Zajęcia przeprowadził Adiunkt Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej dr Jan Mamczur. Podczas spotkania w sposób doświadczalny omawiane były między innymi tematy z elektrostatyki, magnetyzmu, ruchu obrotowego bryły sztywnej oraz momentu bezwładności. Dzięki prelekcji połączonej z pokazami – doświadczeniami z fizyki, uczniowie mogli w ciekawy sposób dowiedzieć się czegoś więcej niż na zajęciach prowadzonych w szkole. Całe przedsięwzięcie, które obejmowało 6 godzin zajęć fizyki dla 50 uczniów z powiatu dębickiego, zostało sfinansowane z projektu Ministra Edukacji Narodowej „Praca z uczniem zdolnym”.