Doceń wolontariusza …. rusza kolejna edycja „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”

Zapraszamy do udziału w konkursie„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Ziemi Dębickiej
2022”.

Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2021r. do listopada 2022r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

 1. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:
  a. uczeń szkoły podstawowej,
  b. uczeń szkoły ponadpodstawowej,
 2. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:
  a. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.
 3. „Wolontariusze Ziemi Dębickiej 2022” – kategoria grupowa:
  (przez grupę rozumie się min. 2 osoby)
  a. uczniowie szkół podstawowych
  b. uczniowie szkół ponadpodstawowych
  c. osoby dorosłe

W bieżącym roku wprowadzona zostaje nowa kategoria grupowa, która umożliwi docenienie zaangażowania w różne działania wolontariackie większej grupy osób, np. stowarzyszenia, fundacje, szkolne kluby wolontariatu,itp. a także zaangażowanie kilku osób w te same działania.
O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 5 grudnia 2022 roku
w DK „Śnieżka” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) najlepiej skan dokumentów wraz ze zdjęciem
kandydata należy przesłać na adres, e-mail: sekretariat@twardowski.edu.pl z dopiskiem w tytule Konkurs – „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”.

Dokumenty można przesłać również pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum
Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00
(decyduje data stempla pocztowego).

Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Pobierz formularz

Zapoznaj się z regulaminem


Termin upływa jutro.

Do środy możesz podziękować i docenić Wolontariusza – 24.11.2021r. o godz.15:00 mija termin nadsyłania zgłoszeń. Zapraszamy do udziału w konkursie – Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021r.

Ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 organizator konkursu dopuszcza przesyłanie zgłoszeń kandydatów na adres e-mail : 2lo-debica@ppe.edu.pl

Zapisz się na bezpłatne warsztaty, pokazy oraz wykłady w ramach Rodzinnego pikniku edukacyjnego pn.: „Potęga umysłu – radość i zabawa” – edycja 3.

Zachęcamy Państwa do dokonywania zgłoszeń na bezpłatne warsztaty, pokazy oraz wykłady w ramach Rodzinnego pikniku edukacyjnego pn.: „Potęga umysłu – radość i zabawa” – edycja 3.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – Uniwersytet Jagielloński zaprasza na:

1. Wykład prowadzony przez dr. hab. Martynę Elas pt.: „Podróż do wnętrza organizmu w towarzystwie fal” o godzinie 11:00

Obserwowanie wnętrza żywego organizmu bez interwencji chirurgicznej stało się możliwe dopiero pod koniec XIX wieku wraz z odkryciem promieniowania X. Przez kilkadziesiąt lat klasyczna rentgenografia była jedyną dostępną powszechnie techniką obrazowania. W drugiej połowie XX stulecia rozwinięte zostały nowe metody pozwalające zobaczyć nasze ciała od środka. Jednak czy to, co widać na takich obrazach jest dla nas od razu zrozumiałe? Czy promieniowanie elektromagnetyczne może być szkodliwe dla organizmu, a jeśli tak to, dlaczego? W trakcie wykładu postaram się odpowiedzieć na te pytania. 

Wykład skierowany do  uczniów 8 klasy szkoły podstawowej, licealistów oraz dorosłych. Liczba dostępnych miejsc do 30 osób.

2. Wykład prowadzony przez dr hab. Beatę Myśliwa-Kurdziel pt.: „Pokaż mi jak fluoryzujesz, a powiem ci jak się czujesz” – godzina  12:15

Rośliny to organizmy autotroficzne – rosną i rozwijają się zasilane energią słoneczną. Jak to możliwe? W swoich komórkach posiadają one wyspecjalizowane obszary, tzw. chloroplasty, w których energia promieniowania słonecznego zamieniana jest na energię chemiczną i następnie wykorzystywana do syntezy związków organicznych i budowy nowych komórek. Ten proces zwany fotosyntezą jest niezbędny do utrzymania życia na Ziemi. 

Fotosyntezę w liściu możemy „podejrzeć” obserwując fluorescencję chlorofilu – barwnika który nadaje zieloną barwę roślinom. W trakcie wykładu dowiecie się jak metody fluorescencyjne stosowane kiedyś wyłącznie w laboratorium, można wykorzystać na szeroką skalę, m.in. w rolnictwie – do badania dobrostanu roślin uprawnych i do wykrywania toksycznych dla roślin czynników w środowisku.

Wykład skierowany do  uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz licealistów. Liczba dostępnych miejsc do 30 osób.

3. Warsztaty prowadzone przez mgr Ewelinę Wronowską pt.: „Po co i jak rozdzielamy DNA?”

Powodów, by rozdzielać cząsteczki kwasu deoksyrybonukleinowego (czyli DNA) jest wiele. W laboratoriach robi się to najczęściej by 1) określić, z jakim DNA mamy do czynienia, 2) oczyścić DNA lub 3) ustalić jego ilość. Techniką powszechnie stosowaną do rozdziału DNA jest elektroforeza, w czasie której makrocząsteczki przemieszczają się w specjalnym żelu pod wpływem działania pola elektrycznego.

Uczestnicy pokazu będą mieli możliwość poczuć się jak biolog molekularny – przygotować próbkę do analizy, zobaczyć na własne oczy DNA oraz ustalić wynik prostego eksperymentu. 

Warsztaty skierowane do  uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz licealistów. Liczba dostępnych miejsc do 15 osób.

Warsztaty trwają 30-45 minut

godzina 11.45  (15 osób)

godzina 13.15  (15 osób).

4. Warsztaty prowadzone przez mgr Aleksandrę Bienia pt.: „Ultradźwięki w badaniu – biofizyka w działaniu”

Ultrasonografia (USG) jest obecnie powszechnie stosowana w medycynie i weterynarii do obrazowania i badania narządów wewnętrznych. W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko rozchodzenia oraz odbicia fal ultradźwiękowych niegroźnych dla żywego organizmu.

Dzięki przenośnemu aparatowi do USG uczestnicy pokazu będą mogli bliżej zapoznać się z tajnikami tej nieinwazyjnej metody oraz zaobserwować przepływy krwi w naczyniach. 

Warsztaty skierowane do  uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz licealistów. Liczba dostępnych miejsc do 15 osób..

Warsztaty trwają 30-45 minut.

godzina 11.00 (15 osób) 

godzina 12.30  (15 osób)

oraz

5. warsztaty elektroniczne

Nauka podstaw lutowania, montażu przewlekanego oraz konstrukcji prostego układu elektronicznego. Wykonamy klucz telegraficzny do nauki alfabetu Morse’a na bazie prostego generatora wykorzystujący układ scalony oraz inne elementy elektroniczne.

Uczestnicy poznają podstawy konstrukcji tego urządzenia oraz zdobędą umiejętności poprawnego lutowania i montażu elementów na płytkach drukowanych.

Warsztaty trwają ok. 2 godzin.

godzina 9.00 (12 osób) 

godzina 12.00  (12 osób).

Zapisy trwają do 18 listopada do godziny 15:00.

Wybierz odpowiadający Tobie temat oraz godzinę, następnie wyślij na adres email:  info@uwierzwsiebie.pl swoje zgłoszenie podając imię i nazwisko, temat oraz godzinę.