Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”. Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2022r. do listopada 2023r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

1.  „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”:

a. uczeń szkoły podstawowej,

b. uczeń szkoły ponadpodstawowej,

2. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023” – osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

3. „Wolontariusze Ziemi Dębickiej 2023” – kategoria grupowa:

(przez grupę rozumie się min. 2 osoby)

  a. uczniowie szkół podstawowych

    b. uczniowie szkół ponadpodstawowych

    c. osoby dorosłe

       W ostatnich latach została wprowadzona kategoria grupowa, której celem jest umożliwienie docenienia zaangażowania w różne działania wolontariackie większej grupy osób, np. stowarzyszeń, fundacji, szkolnych klubów wolontariatu,itp. a także podobnych działań kilku osób.

        O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni 5 grudnia 2023 roku  w DK „Śnieżka”, gdzie odbędzie się o godz. 10.00 „Gala Wolontariatu”, na którą zapraszamy wszystkich zgłoszonych kandydatów oraz ich wnioskodawców i opiekunów.

  Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z Regulaminem konkursu na stronie  www.uwierzwsiebie.pl

     Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) najlepiej skan dokumentów wraz ze zdjęciem kandydata należy przesłać na adres, email: sekretariat@twardowski.edu.pl z dopiskiem w tytule Konkurs – „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”.

          Dokumenty można przesłać również pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy    

Pobierz formularz

Zapoznaj się z regulaminem

Doceń wolontariusza …. rusza kolejna edycja „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”

Zapraszamy do udziału w konkursie„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Ziemi Dębickiej
2022”.

Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2021r. do listopada 2022r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

 1. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:
  a. uczeń szkoły podstawowej,
  b. uczeń szkoły ponadpodstawowej,
 2. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:
  a. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.
 3. „Wolontariusze Ziemi Dębickiej 2022” – kategoria grupowa:
  (przez grupę rozumie się min. 2 osoby)
  a. uczniowie szkół podstawowych
  b. uczniowie szkół ponadpodstawowych
  c. osoby dorosłe

W bieżącym roku wprowadzona zostaje nowa kategoria grupowa, która umożliwi docenienie zaangażowania w różne działania wolontariackie większej grupy osób, np. stowarzyszenia, fundacje, szkolne kluby wolontariatu,itp. a także zaangażowanie kilku osób w te same działania.
O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 5 grudnia 2022 roku
w DK „Śnieżka” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) najlepiej skan dokumentów wraz ze zdjęciem
kandydata należy przesłać na adres, e-mail: sekretariat@twardowski.edu.pl z dopiskiem w tytule Konkurs – „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”.

Dokumenty można przesłać również pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum
Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00
(decyduje data stempla pocztowego).

Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Pobierz formularz

Zapoznaj się z regulaminem


Termin upływa jutro.

Do środy możesz podziękować i docenić Wolontariusza – 24.11.2021r. o godz.15:00 mija termin nadsyłania zgłoszeń. Zapraszamy do udziału w konkursie – Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021r.

Ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 organizator konkursu dopuszcza przesyłanie zgłoszeń kandydatów na adres e-mail : 2lo-debica@ppe.edu.pl