Konfrontacje Zespołów Muzycznych im. Zbigniewa Warchoła

Konfrontacje Zespołów Muzycznych im. Zbigniewa Warchoła to nowa propozycja Stowarzyszenie Uwierz W Siebie i Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, adresowana do amatorów wspólnego grania, niezależnie od wieku. Przesłuchania odbywać się będą od stycznia do marca 2014r., a zakończą je warsztaty połączone z koncertem finałowym. Przegląd ma na celu prezentację dorobku artystycznego regionalnych zespołów muzycznych oraz pokazanie różnorodności gatunków muzycznych, ich popularyzację i wymianę doświadczeń wśród uczestników. W Konfrontacjach mogą brać udział amatorskie zespoły muzyczne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne, działające przy ośrodkach, domach kultury i innych instytucjach, bądź działające prywatnie. Wstępne przesłuchania zgłoszonych zespołów odbędą się w formie koncertów otwartych w okresie od stycznia do końca marca 2014 roku w Domu Kultury „Mors”. Dokładne daty przesłuchań i koncertu finałowego zostaną ustalone przez organizatora i podane do wiadomości na stronie internetowej www.mokdebica.pl oraz na oficjalnym fanpage MOK na Facebooku. Na drodze eliminacji wyłonienie zostaną zwycięzcy Konfrontacji, którzy wezmą udział w kwietniowych warsztatach muzycznych i koncercie finałowym. Zgłoszenia do udziału w przeglądzie można składać do 15 stycznia 2014r. na adres: Dom Kultury „Mors, ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, tel. /fax 14 680 93 60, e-mail: mateuszpieniadz@wp.pl

kzmzw

Karta zgloszenia konfrontacje 2014   regulamin