Konkurs Fotograficzny dla Amatorów!

Projekt „STREET FOTO” jest realizowany dzięki pozyskanej dotacji przez Jakuba Mateję uczestnika V edycji programu Młodzi Menedżerowie Kultury, organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Celem konkursu realizowanego z udziałem Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” jest:

  • przybliżenie zasad „fotografii ulicznej” (reportażowej),
  • możliwość kontaktu podczas warsztatów z uznanym fotoreporterem, dziennikarzem – p. Piotrem Dzięciołowskim www.piotrdzieciolowski.pl
  • promocja wśród społeczności dębickiej młodych artystów podczas finału projektu,
  • promocja naszego regionu poprzez wykonanie fotografii w mieście Dębica.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.streetfotodebica.blogspot.com.