Zapisz się na bezpłatne warsztaty, pokazy oraz wykłady w ramach Rodzinnego pikniku edukacyjnego pn.: „Potęga umysłu – radość i zabawa” – edycja 3.

Zachęcamy Państwa do dokonywania zgłoszeń na bezpłatne warsztaty, pokazy oraz wykłady w ramach Rodzinnego pikniku edukacyjnego pn.: „Potęga umysłu – radość i zabawa” – edycja 3.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – Uniwersytet Jagielloński zaprasza na:

1. Wykład prowadzony przez dr. hab. Martynę Elas pt.: „Podróż do wnętrza organizmu w towarzystwie fal” o godzinie 11:00

Obserwowanie wnętrza żywego organizmu bez interwencji chirurgicznej stało się możliwe dopiero pod koniec XIX wieku wraz z odkryciem promieniowania X. Przez kilkadziesiąt lat klasyczna rentgenografia była jedyną dostępną powszechnie techniką obrazowania. W drugiej połowie XX stulecia rozwinięte zostały nowe metody pozwalające zobaczyć nasze ciała od środka. Jednak czy to, co widać na takich obrazach jest dla nas od razu zrozumiałe? Czy promieniowanie elektromagnetyczne może być szkodliwe dla organizmu, a jeśli tak to, dlaczego? W trakcie wykładu postaram się odpowiedzieć na te pytania. 

Wykład skierowany do  uczniów 8 klasy szkoły podstawowej, licealistów oraz dorosłych. Liczba dostępnych miejsc do 30 osób.

2. Wykład prowadzony przez dr hab. Beatę Myśliwa-Kurdziel pt.: „Pokaż mi jak fluoryzujesz, a powiem ci jak się czujesz” – godzina  12:15

Rośliny to organizmy autotroficzne – rosną i rozwijają się zasilane energią słoneczną. Jak to możliwe? W swoich komórkach posiadają one wyspecjalizowane obszary, tzw. chloroplasty, w których energia promieniowania słonecznego zamieniana jest na energię chemiczną i następnie wykorzystywana do syntezy związków organicznych i budowy nowych komórek. Ten proces zwany fotosyntezą jest niezbędny do utrzymania życia na Ziemi. 

Fotosyntezę w liściu możemy „podejrzeć” obserwując fluorescencję chlorofilu – barwnika który nadaje zieloną barwę roślinom. W trakcie wykładu dowiecie się jak metody fluorescencyjne stosowane kiedyś wyłącznie w laboratorium, można wykorzystać na szeroką skalę, m.in. w rolnictwie – do badania dobrostanu roślin uprawnych i do wykrywania toksycznych dla roślin czynników w środowisku.

Wykład skierowany do  uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz licealistów. Liczba dostępnych miejsc do 30 osób.

3. Warsztaty prowadzone przez mgr Ewelinę Wronowską pt.: „Po co i jak rozdzielamy DNA?”

Powodów, by rozdzielać cząsteczki kwasu deoksyrybonukleinowego (czyli DNA) jest wiele. W laboratoriach robi się to najczęściej by 1) określić, z jakim DNA mamy do czynienia, 2) oczyścić DNA lub 3) ustalić jego ilość. Techniką powszechnie stosowaną do rozdziału DNA jest elektroforeza, w czasie której makrocząsteczki przemieszczają się w specjalnym żelu pod wpływem działania pola elektrycznego.

Uczestnicy pokazu będą mieli możliwość poczuć się jak biolog molekularny – przygotować próbkę do analizy, zobaczyć na własne oczy DNA oraz ustalić wynik prostego eksperymentu. 

Warsztaty skierowane do  uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz licealistów. Liczba dostępnych miejsc do 15 osób.

Warsztaty trwają 30-45 minut

godzina 11.45  (15 osób)

godzina 13.15  (15 osób).

4. Warsztaty prowadzone przez mgr Aleksandrę Bienia pt.: „Ultradźwięki w badaniu – biofizyka w działaniu”

Ultrasonografia (USG) jest obecnie powszechnie stosowana w medycynie i weterynarii do obrazowania i badania narządów wewnętrznych. W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko rozchodzenia oraz odbicia fal ultradźwiękowych niegroźnych dla żywego organizmu.

Dzięki przenośnemu aparatowi do USG uczestnicy pokazu będą mogli bliżej zapoznać się z tajnikami tej nieinwazyjnej metody oraz zaobserwować przepływy krwi w naczyniach. 

Warsztaty skierowane do  uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz licealistów. Liczba dostępnych miejsc do 15 osób..

Warsztaty trwają 30-45 minut.

godzina 11.00 (15 osób) 

godzina 12.30  (15 osób)

oraz

5. warsztaty elektroniczne

Nauka podstaw lutowania, montażu przewlekanego oraz konstrukcji prostego układu elektronicznego. Wykonamy klucz telegraficzny do nauki alfabetu Morse’a na bazie prostego generatora wykorzystujący układ scalony oraz inne elementy elektroniczne.

Uczestnicy poznają podstawy konstrukcji tego urządzenia oraz zdobędą umiejętności poprawnego lutowania i montażu elementów na płytkach drukowanych.

Warsztaty trwają ok. 2 godzin.

godzina 9.00 (12 osób) 

godzina 12.00  (12 osób).

Zapisy trwają do 18 listopada do godziny 15:00.

Wybierz odpowiadający Tobie temat oraz godzinę, następnie wyślij na adres email:  info@uwierzwsiebie.pl swoje zgłoszenie podając imię i nazwisko, temat oraz godzinę.