Zapraszamy na DKF!

Organizatorzy projektu Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” oraz II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy zapraszają uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych do projektu pn.: Dyskusyjny Klub Filmowy Celem projektu, prowadzonego od marca do grudnia br. jest Celem Projektu jest:przybliżanie tradycji ruchu DKF i popularyzowanie idei DKF wśród młodzieży, szerzenie kultury filmowej i pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki filmowej, wyrabianie właściwych kryteriów oceny dzieła sztuki, rozbudzanie aktywności twórczej, kształcenie i rozwijanie zaangażowanych postaw poprzez tworzenie przyjaznego środowiska szkolnego, zainteresowanie młodzieży środowiskiem lokalnym poprzez edukację filmową oraz integrowanie młodzieży poprzez czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych pierwsze 25 osób, które w dniu rekrutacji – 30 marca 2012 roku od godz. 13-14 zgłoszą się w biurze Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” mieszczącym się przy II LO w Dębicy w pokój nr 106. Na zakończenie projektu uczestnicy wyjadą do multimedialnego kina w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu. regulamin DKF Grantodawcą projektu jest Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Dodaj komentarz