Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizują konkurs „Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej”. Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2017r. do listopada 2018r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni  po jednym laureacie w kategoriach:

  1. „Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Debickiej”:
  2. uczeń szkoły podstawowej,
  3. uczeń gimnazjum,
  4. uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,
  5. „Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej”:
  6. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. W 7 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Domu Kultury Kosmos odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie  II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00  do 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 listopada 2018 r. (piątek)  o godz. 15.00. Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie  do udziału!

Prezes Stowarzyszenia  „Uwierz w siebie”

Marta Czekaj

Regulamin Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej

Pobierz formularz – Formularz Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej

Poszukujemy Wolontariusza roku 2017 powiatu dębickiego

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” i Starostwo Powiatowe w Dębicy organizują konkurs „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”. Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2016r. do listopada 2017r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

1. „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”:
a. uczeń szkoły podstawowej,
b. uczeń gimnazjum,
c. uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,
2. „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”:
a. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. W grudniu odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 15.00. Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.

Regulamin Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego Formularz Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego

Formularz Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Teatr Małego Aktora

W ramach projektu „Teatr Małego Aktora” organizowanego przez Stowarzyszenie „Uwierz w Siebie” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Dębica udało się przeprowadzić warsztaty teatralne oraz przegląd teatralny „Pajace”

16 marca dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich opiekunowie mogli wziąć udział w intensywnych warsztatach teatralnych przygotowanych przez Małopolski Instytut Teatralny Centrum Edukacji Teatralnej.

Tadeusz Dylawerski wraz z grupą dzieci ze szkoły podstawowej poprowadził warsztaty pantomimiczno-cyrkowe. Młodzież gimnazjalna pracowała pod okiem Mateusza Wróbla. Zajęli się oni improwizacją aktorską, ćwiczeniem koncentracji, rozbudzeniem wyobraźni. Instruktorzy natomiast wysłuchali wykładu Marty Bryś na temat współczesnego teatru dla dzieci i młodzieży, a wraz z Allą Maslovskaya stworzyli „narzędziownik teatralny”, który pozwoli im na organizację zajęć interpretacyjnych. Alla Maslovskaya poprowadziła również zajęcia z teatru papieru dla najmłodszych pociech i ich opiekunów.

Kilka słów o wykładowcach:
Tadeusz Dylawerski – aktor, lalkarz, mim, pedagog teatru i cyrku, absolwent Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu i Studium Pantomimy przy Wrocławskim Teatrze Pantomimy, niegdyś aktor w zespole Henryka Tomaszewskiego, obecnie aktor Teatru Figur Kraków.

Marta Bryś – doktorantka na wydziale teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” oraz jako koordynator programowy Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w 2013 roku. W 2014 była członkiem Komisji Artystycznej w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Od 2016 roku współpracuje z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie. Publikuje na łamach „Didaskaliów”, „Notatnika teatralnego”, „Dialogu”, „Opcji” i „Dwutygodnika”.

Mateusz Wróbel – instruktor teatralny, żongler, recytator, aktor, związany z działaniami animacyjnymi w Mostkach k. Skarżyska Kamiennej. Absolwent animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu pedagogiki teatru „Pracownie 2012” w ramach programu Małopolskiego Instytutu Kultury „Dilettante – teatr w ruchu” oraz kursu „Istnienie w dłoni – animacja przedmiotu, kreacja i animacja marionetki ceramicznej i tradycyjnej”. Na stałe związany z Teatrem Figur, gdzie pracuje jako aktor i pedagog teatru oraz z Małopolskim Instytutem Teatralnym. Od 2013 roku zaangażowany w projekty animacyjne i edukacyjno-kulturalne na terenie województwa małopolskiego.

Alla Maslovskaya – aktorka, reżyserka, pedagożka teatru, absolwentka Mińskiego Instytutu Kultury, specjalizacja: reżyseria teatru dla dzieci, współpracowniczka Małopolskiego Instytutu Kultury w projektach „Dilettante – teatr w ruchu” i „Kulisy”. Współpracuje z różnymi ośrodkami kultury i instytucjami m.in. z Cricoteką, gdzie prowadzi warsztaty teatralne. Od wielu lat aktorka Teatru Figur Kraków.

29 marca odbył się XXI Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace”, z którego przedstawiamy protokół jury.

Jury w składzie:

Barbara Przybyłowska

Aneta Wiater

Robert Chodur

po obejrzeniu 6 spektakli postanowiło przyznać:

I miejsce:

„Pieguski” – Szkoła Podstawowa nr 12,

II miejsce:

Dziecięcy Teatr „Fantazja” – Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy,

III miejsce:

Dziecięcy Teatr „Mini Fantazja” – Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy,

Wyróżnienie:

„Czarny Kot” – Szkoła Podstawowa nr 2 – za pouczający współczesny przekaz treści,

„Promyczki” – Zespół Szkół w Łękach Dolnych – za elementy zbiorowe w przedstawieniu,

„Pozytywnie Zakręceni” – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy – za podjęcie trudnej formy teatralnej.

Jury przyznało ponadto Nagrody indywidualne, które otrzymali:

Karol Jaźwiński (Sp nr 12 w Dębicy) za rolę Tadka Niejadka,

Bartosz Król (MOK w Dębicy),

Konrad Placek (ZS w Łękach Dolnych) za rolę Króla Bóla.