Podziękuj wolontariuszowi – zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021”.

Zgłoś wolontariusza do udziału w konkursie i podziękuj mu za jego codzienną pracę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Celem konkursu jest promocja wolontariatu w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowanie wolontariuszom za ich pracę oraz prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontarystycznych.


Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2020 r. do listopada 2021 r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Dębickiego.


Nominacje do konkursu „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021” mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze działające na rzecz mieszkańców powiatu dębickiego. Nominacje mogą składać również grupy nieformalne i osoby fizyczne za potwierdzeniem działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.


Nominujący mogą zgłosić do trzech kandydatów (w jednej kategorii).

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 15:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu II LO w Dębicy).

Wyboru laureatów Konkursu Kapituła dokona do dnia 29 listopada 2021 r.

Wszystkie osoby zgłoszone wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na „Galę wolontariatu”, która odbędzie się 3 grudnia 2021 roku, gdzie nastąpi wręczenie nagród. . W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju organizatorzy zastrzegają sobie inną formę rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia dyplomów i nagród.

Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!

Pobierz formularz

Zapoznaj się z regulaminem