Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”. Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2019r. do listopada 2020r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach: 

1.  „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”:

a. uczeń szkoły podstawowej,

b. uczeń szkoły ponadpodstawowej,

2. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”:

 a. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób. 

 O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli to 7 grudnia 2020 roku  w DK „Mors” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów. W zależności od sytuacji w kraju organizatorzy zastrzegają sobie inną formę rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia dyplomów i nagród.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.Zachęcamy również do przesłania skanu dokumentów wraz ze zdjęciem kandydata na email:  2lo-debica@ppe.edu.pl z dopiskiem w tytule Konkurs –„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!

 Pobierz formularz

Zapoznaj się z regulaminem

https://debica.tv/wolontariusz-ziemi-debickiej-2020-pilnie-poszukiwany/