Wolontarystyczny zawrót głowy

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” z Dębicy realizacje projektu pt. „Wolontarystyczny zawrót głowy”, którego celem jest zwiększenie u wolontariuszy z powiatu dębickiego wiedzy, kompetencji, aktywności i zaangażowania do realizacji akcji wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności. W projekcie uczestniczy 40 wolontariuszy, którzy biorą udział w szkoleniach stacjonarnych, spotkaniach indywidualnych, a ostatnio uczestniczyli w dwu dniowym szkoleniu wyjazdowym(17-18 wrzesień), w ramach którego mieli okazję zapoznać się z działaniem Fundacji „Camposfera”, (spędzając tam pierwszy dzień), znajdującej się w Klimontowie (niedaleko Kielc). W drugim dniu spotkali się i zapoznali z działaniami wolontariuszy z zagranicy (Włochy,Niemcy,Dania), przebywającymi w ramach programu „Erazmus+” w Kielcach. Były to bardzo ciekawe spotkania, pokazujące szerokie możliwości działań wolontariuszy, a przy okazji umożliwiające młodzieży sprawdzenie umiejętności językowych. W Kielcach oprócz szkolenia zwiedzili i poznali działające tam Regionalne Centrum Wolontariatu. Odbyły się spotkania z przedstawicielami oddziału Fundacji „Dr Clowna” i Stowarzyszenia „Chwytaj Szanse” . Młodzież uczestniczyła w bardzo ciekawej grze miejskiej , która umożliwiła im poznanie działających tam organizacji, kulturę i historię miasta. Szkolenie było bardzo atrakcyjną formą integracji i z pewnością zaowocuje wieloma w przyszłości wspólnymi działaniami. Już w najbliższym czasie rozpoczną się realizacje różnych przedsięwzięć wolontariackich, które przyniosą mamy nadzieję korzyści wielu osobom i instytucjom z naszego powiatu i nie tylko. A nasza młodzież pokaże, jak można pomagać i swoim zaangażowaniem będzie zarażać innych. Młodzież uczestnicząc w projekcie ma okazję skorzystać z wyjątkowej przygody i możliwości rozwoju swoich zasobów, a także zdobyć nowe doświadczenia w otoczeniu osób, które z pasją działają na rzecz innych. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, które na realizację projektu pozyskało prawie 40 tys. zł z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” umożliwia młodzieży korzystanie ze wszystkich działań bez nakładów finansowych, a uczestnicząc w nich inwestuje w siebie i swoją przyszłość. Wypowiedzi dwóch wolontariuszek: „To było wspaniałe doświadczenie. Poznałam wiele nowych osób, miejsc, ale przede wszystkim utwierdziłam się w przekonaniu, że wolontariat to jedno z najlepszych i najważniejszych działań w życiu każdego człowieka”. Aleksandra Występek /Mg1/ „Projekt „Wolontarystyczny zawrót głowy” to przede wszystkim wspaniałe doświadczenie i nabywanie nowych umiejętności, połączone ze świetna zabawą. Cieszę się, że mam możliwość rozwijania wiedzy na temat wolontariatu od ludzi, którzy chcą pokazać nam, że warto pomagać. Poznaję osoby bardzo kreatywne i chętne do pomocy innym. Jestem przekonana, ze przygotujemy szereg akcji wolontariackich przez które będziemy mogli podarować uśmiech potrzebującym”. Kinga Baran /Mg1/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA