po pierwsze człowiek – akcje dla bezdomnych

W ramach projektu „Wolontarystyczny zawrót głowy”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, młodzież z terenu Miasta Dębica oraz Gminy Dębica zorganizowała zbiórkę odzieży zimowej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, którą przekazała Fundacji „Po pierwsze człowiek” w Krakowie. 15.10.2016r wolontariusze udali się do Fundacji, gdzie przez cały dzień pomagali przy wydawaniu 160 posiłków w stołówce dla bezdomnych, przeprowadzili akcję przekazania zebranej odzieży potrzebującym oraz wzięli udział w spotkaniu z siostrą Iloną Samuelą Wal, która na co dzień zajmuje się pomocą i pracą z osobami bezdomnymi. Problem bezdomności bardzo poruszył młodych ludzi. Już 22.10.2016r wolontariusze projektu wykonali „MURAL” dla domu im. św. Brata Alberta w Dębicy, który samodzielnie zaprojektowali. Wolontariusze zaangażowani w akcję to: Weronika Mądro, Weronika Ferro, Patryk Węgrzyn, Jan Lik, Weronika Krasoń, Paweł Zborowski, Faustyna Zawojowska, Izabela Czaja, Karina Wiater, Karolina Mazur. Opiekunami i mentorkami wolontariuszy są pani Agata Wiater i pani Monika Feherpataky. Dodatkowo przeprowadzili jeszcze dwie akcje: -Dla DKMS poszukiwali dawców szpiku do bazy danych, znaleźli 9 osób -Czytali bajki w przedszkolu „Radość” i zebrali książeczki dla szpitala w Dębicy. 9 13 3