Wolontariusz roku 2019 poszukiwany

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” z największą przyjemnością organizuje konkurs „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”.

Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2018r. do listopada 2019r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

1.  „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:

a. uczeń szkoły podstawowej,

b. uczeń szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,

2. „Wolontariusz Roku 2019  Ziemi Dębickiej”:

a.osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

„Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów odbędzie się 10 grudnia 2019 roku  w DKiK „Kosmos”.

 Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie  II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu II LO w Dębicy). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!

Zapoznaj się z regulaminem i złóż formularz rekrutacyjny !

Pobierz Regulamin

Pobierz formularz – Formularz

Projekt pt.: „ Wolontariusz Roku 2019  Ziemi Dębickiej” ”, został dofinansowany z ze środków Powiatu Dębickiego w ramach umowy o realizację zadania publicznego.

Interesujesz się chemią? – Naukowa chemia jest dla Ciebie!

Zapraszamy uczniów ze szkół ponadpodstawowych z powiatu dębickiego do projektu pt.: „Naukowa chemia”, w ramach którego realizowane będą zajęcia laboratoryjne na wydziale chemii Politechniki Rzeszowskiej oraz wykłady prowadzone przez  naukowców z Politechniki Rzeszowskiej.

Nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z powiatu dębickiego.

Dokumenty rekrutacyjne tj. formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem uczęszczania przez ucznia do jednej ze szkół średnich powiatu dębickiego, należy złożyć do Biura Projektu w terminie rekrutacji podstawowej (głównej) do 20.09.2019 roku, osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Biura Projektu) do godz. 15:00 – dopuszcza się składanie przez uczniów dokumentów rekrutacyjnych (skanów z podpisami) drogą elektroniczną na adres: 2lo-debica@ppe.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych z analizy instrumentalnej – uczniowie klas trzecich ( 4 wyjazdy po  3 godziny zajęć na każdy z nich), zajęciach laboratoryjnych z analizy jakościowej i ilościowej – uczniowie klas drugich i pierwszych (4 wyjazdy po 4 godziny zajęć na każdy z nich) –oraz w dwóch wykładach (każdy trwać będzie dwie godziny) pt.: „ Mechanizmy reakcji w chemii organicznej” i „ Trwałość związków kompleksowych”.

Zapoznaj się z regulaminem i złóż formularz rekrutacyjny !

Regulamin Projektu Naukowa Chemia

Pobierz formularz – Formularz Naukowa Chemia

Projekt pt.: „Naukowa chemia”, został dofinansowany z ze środków Powiatu Dębickiego w ramach umowy o realizację zadania publicznego umowa nr WK.526.35.2019 zawarta w dniu 28 czerwca 2019 roku

Kopernik przyjeżdża do Dębicy! Eksperymenty, wynalazki, odkrycia!

Kto nie miał jeszcze okazji odwiedzić warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, cząstkę tego niezwykłego miejsca może zobaczyć w Dębicy. Taką niespodziankę podczas Rodzinnego Pikniku Naukowego „POTĘGA UMYSŁU – RADOŚĆ I ZABAWA” przygotowało Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy oraz Urząd Miejski w Dębicy. Udowodnimy, że nauka zachwyca, rozbudza ciekawość i bawi!

Każdy, kto chce poznać pasjonujący świat nauki i eksperymentów, powinien
1 grudnia 2018 r. (sobota) wybrać się na Rodzinny Piknik Naukowy „POTĘGA UMYSŁU – RADOŚĆ I ZABAWA”. W budynku II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy przy ul. Sportowej 24 od godz. 10.00 do 15.00 będzie można zobaczyć ponad 20 fantastycznych pokazów i prezentacji przybliżających zagadnienia naukowe w ciekawy i interaktywny sposób.
Pod okiem animatorów warszawskiego Centrum Nauki Kopernik uczestnicy pikniku spróbują oszukać swoje zmysły, a także dowiedzą się, jak spojrzeć na muzykę okiem fizyka. Pokaz Przygotowany przez Mobilne Planetarium z Niepołomic będzie okazją do lepszego poznania zjawisk zachodzących na niebie i w kosmosie. Pod mikroskopem elektronicznym będzie można zrobić zdjęcie małych obiektów. Kolejnymi atrakcjami będą: malowanie światłem, konstruowanie i programowanie robotów oraz zapoznanie się z możliwościami druku 3D. Rozwiązując zagadki logiczne przy wykorzystaniu wiedzy matematycznej oraz znajomości j. angielskiego, spróbujemy wydostać się z Escape roomu. Przyszli naukowcy będą mogli dokonać przemian chemicznych z wykorzystaniem ciekłego azotu, zbadają kroplę wody, wezmą udział w zajęciach laboratoryjnych z mikroskopii optycznej. Na stoisku Fundacji Wspierania Edukacji, działającej przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, wypróbujemy działa-nie modelu sterowania płatowca, a w symulatorze lotu VR-F35 poczujemy się jak prawdziwi piloci. Wszystkich uczestników zachęcamy również do skorzystania z pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Część pokazów będzie prowadzona przez nauczycieli i uczniów II LO.

„Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci przeprowadzą doświadczenia z zakresu chemii, fizyki, biologii, będą mogły także wykorzystać matematykę w praktyce. Organizujemy taką imprezę, bo widzimy, że młodzież szuka możliwości rozwoju zawodowego. Liczymy, że nasz piknik odwiedzą również uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki. Chcemy w ten sposób zaszczepić w młodym pokoleniu chęć poznawania świata i zjawisk zachodzących w nim. Na pikniku nauka zostanie pokazana w sposób ciekawy i niekonwencjonalny. – mówi Marta Czekaj – Prezes Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” piastująca również stanowisko dyrektora II LO w Dębicy.

Duża liczba stanowisk oraz różnorodność przedstawianych doświadczeń każdemu pozwolą zanurzyć się w świat nauki, żeby lepiej zrozumieć, jak zbudowane są i jak działają Ziemia i kosmos. Podział na specjalne sektory tematyczne umożliwi szybsze znalezienie interesującego działu.

Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk, który objął Patronat honorowy nad wydarzeniem, zachęca mieszkańców do udziału:
„Rodzinny Piknik Naukowy „POTĘGA UMYSŁU – RADOŚĆ I ZABAWA” to pełne niespodzianek odkrywanie praw i zasad, które rządzą światem, pod okiem animatorów, którzy pomagają zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżają prezentowane zjawiska naukowe. Samo-dzielne eksperymentowanie pozwala obudzić ciekawość i uczyć się bez wysiłku znanego z lekcji. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na to wydarzenie, bo przygotowane pokazy będą ciekawe nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych.”

W tym samym dniu w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” od godz. 10.00 i 12.00 Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego organizuje dla uczniów w wieku od 7 do 12 lat wykłady pt. Jak być mistrzem Internetu. Podczas wykładów odpowiemy na pytanie: „Jak wykorzystać Internet a przy okazji nie wyrządzić komuś krzywdy ani nie pozwolić, żeby ktoś zrobił nam krzywdę”.

Piknik jest więc okazją do spędzenia wspólnego czasu dla całej rodziny. Podczas pokazów, prezentacji, warsztatów zachęcamy do zadawania pytań, wchodzenia
w dialog z prezenterami, a tym samym pogłębiania Waszej wiedzy. Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców powiatu dębickiego, mieleckiego oraz ropczycko-sędziszowskiego. Na wszystkie wy-darzenia – WSTĘP WOLNY!!!

Więcej informacji już wkrótce na stronach internetowych: www.debica.pl

Rodzinny Piknik Naukowy jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pod-karpackiego w Rzeszowie i Gminę Miasta Dębica.
Partnerami Pikniku są: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, Planetarium ASTRODOM
w Krośnie, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski (Koło Naukowe Przyrodników na Wydziale Biologiczno-Rolniczym i Koło Naukowe MECHATRON-SEP na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).

Sponsorami Pikniku są: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dębicy Sp. z o.o., Wodo-ciągi Dębickie Sp. zo.o. i Prografix Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLSMAK S.C. Jerzy Sarnociński, TAURUS, CAN-PACK Food and Industrial Packaging, MET-CHEM Zakłady Metalowo-Chemiczne w Pilźnie, apteka Melisa, hotel Gold i kawiarnia Enigma w Dębicy.
Patronat medialny objął Obserwator Lokalny i DębicaTV.