Lekcja o Hiszpanii w dębickim przedszkolu

W ramach projektu Wolontarystyczny zawrót głowy, realizowanego przez Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, który finansowany jest ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, Julia Więcek, Julia Papiernik i Małgorzata Surowiec przeprowadziły 14 października br. lekcję o Hiszpanii w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Dębicy. Dwie grupy dzieci mogły poznać kulturę, kuchnię i podstawowe hiszpańskie słowa oraz symbole narodowe. Lekcję umilała muzyka kastylijska.  Przedszkolaki chętnie włączyli się w zajęcia, dziewczęta spełniły swoje marzenia. Bardzo chciałyby w przyszłości pracować z dziećmi. Widać ta lekcja okazała się być cennym doświadczeniem w planowaniu swojej drogi rozwoju. A radość dzieci to bezcenny dar.