Wolontariusz Roku 2016 Powiatu Dębickiego

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w ramach realizowanego projektu „Wolontarystyczny zawrót głowy” , finansowanego ze środków funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkurs „Wolontariusz Roku 2016 Powiatu Dębickiego”. Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2015r. do listopada 2016r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach: 1. „Wolontariusz Roku 2016 Powiatu Dębickiego”: a. uczeń szkoły podstawowej, b. uczeń gimnazjum, c. uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, 2. „Wolontariusz Roku 2016 Powiatu Dębickiego”: a. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: info@uwierzwsiebie.pl, (zeskanować podpisy) lub pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00 Regulamin konkursu „Wolontariusz Roku 2016 Powiatu Dębickiego” – pobierz regulaminpobierz formularz zgłoszeniowy O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 4 grudnia 2016 roku odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureataów