Warsztaty żonglowania – gimnastyka dla umysłu!

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu inicjatywy pn. Warsztaty żonglowania – gimnastyka dla umysłu. Jest to pierwszy projekt tego typu na Podkarpaciu realizowany w szkole, który mamy nadzieję, będzie projektem cyklicznym. Dobroczynny wpływ tego typu ćwiczeń na proces nauczania pierwszy raz wykorzystano w szkołach w USA realizując program „Juggling for success”. Liczne badania dowiodły, że żonglerka korzystnie wpływa na pracę i rozwój mózgu w każdym wieku. Dodatkowo rozwija koordynację wzrokowo-ruchową , ćwiczy cierpliwość, refleks, poszerza pole widzenia i oczywiście jest wspaniałą zabawą.

Założeniem inicjatywy, która realizowana jest przez grupę nieformalną pod opieką Stowarzyszenia Uwierz w siebie, jest wsparcie w opanowaniu umiejętności żonglowania 21 uczniów III klasy z Zespołu Szkół w Podgrodziu . Mamy nadzieję , że systematyczne ćwiczenia spowodują wzrost połączeń neuronalnych , pomogą dzieciom odstresować się i w efekcie przełoży się to na polepszenie przyswajania wiedzy szkolnej.   Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej ”. W ramach dofinansowania zostały zakupione talerze, chustki , piłki, flowersticki oraz diabolo.   Warsztaty z żonglowania odbędą się 27 października br., a prowadzone będą przez instruktorów z Krakowa, którzy na co dzień realizują tego typu zajęcia w całej Polsce. Naukę żonglowania z dziećmi kontynuować będzie koordynatorka inicjatywy p. Monika Pazdyk nauczycielka z ZS w Podgrodziu.