Politechnika Dziecięca w Dębicy!

21 maja br., w Szkole Podstawowej nr 11 w Dębicy odbyła się druga wyjazdowa sesja Politechniki Dziecięcej. Zajęcia dla ponad 170 uczniów z klas od IV-VI przeprowadzili pracownicy naukowi Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej oraz studenci.

Program Politechniki Dziecięcej był podzielony na dwie 45 minutowe sesje – „Odlotowa fizyka” oraz „Chemia wokół nas”. Młodzi studenci aktywnie brali udział w doświadczeniach, w których poprzez ciekawy i zabawny sposób zapoznali się m.in. z historią lotnictwa, typami samolotów i zasadami działania silników lotniczych. Na zakończenie każdy student otrzymał dyplom uczestnictwa oraz upominek, a ochotnicy przystąpili do egzaminu ze zdobytej podczas zajęć wiedzy.

Projekt Politechniki Dziecięcej jest wspólną inicjatywą WSK Rzeszów i Politechniki Rzeszowskiej. W powodzenie tego nowatorskiego na Podkarpaciu przedsięwzięcia zaangażowali się osobiście Andrzej Sobkowiak, rektor PRz i Marek Darecki, prezes WSK. Partnerem wspierającym sesji wyjazdowej w Dębicy było Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”.

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania techniką wśród dzieci, aby w przyszłości wybierały one politechniczne kierunki studiów.