Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizują konkurs „Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej”. Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2017r. do listopada 2018r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni  po jednym laureacie w kategoriach:

  1. „Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Debickiej”:
  2. uczeń szkoły podstawowej,
  3. uczeń gimnazjum,
  4. uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,
  5. „Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej”:
  6. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. W 7 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Domu Kultury Kosmos odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie  II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00  do 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 listopada 2018 r. (piątek)  o godz. 15.00. Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie  do udziału!

Prezes Stowarzyszenia  „Uwierz w siebie”

Marta Czekaj

Regulamin Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej

Pobierz formularz – Formularz Wolontariusz Roku 2018 Ziemi Dębickiej