Poszukujemy Wolontariusza roku 2017 powiatu dębickiego

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” i Starostwo Powiatowe w Dębicy organizują konkurs „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”. Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2016r. do listopada 2017r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

1. „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”:
a. uczeń szkoły podstawowej,
b. uczeń gimnazjum,
c. uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,
2. „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”:
a. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. W grudniu odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 15.00. Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.

Regulamin Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego Formularz Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego

Formularz Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego

Zapraszamy serdecznie do udziału!