Doceń wolontariusza …. rusza kolejna edycja „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”

Zapraszamy do udziału w konkursie„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Ziemi Dębickiej
2022”.

Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2021r. do listopada 2022r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

 1. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:
  a. uczeń szkoły podstawowej,
  b. uczeń szkoły ponadpodstawowej,
 2. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:
  a. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.
 3. „Wolontariusze Ziemi Dębickiej 2022” – kategoria grupowa:
  (przez grupę rozumie się min. 2 osoby)
  a. uczniowie szkół podstawowych
  b. uczniowie szkół ponadpodstawowych
  c. osoby dorosłe

W bieżącym roku wprowadzona zostaje nowa kategoria grupowa, która umożliwi docenienie zaangażowania w różne działania wolontariackie większej grupy osób, np. stowarzyszenia, fundacje, szkolne kluby wolontariatu,itp. a także zaangażowanie kilku osób w te same działania.
O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 5 grudnia 2022 roku
w DK „Śnieżka” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) najlepiej skan dokumentów wraz ze zdjęciem
kandydata należy przesłać na adres, e-mail: sekretariat@twardowski.edu.pl z dopiskiem w tytule Konkurs – „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”.

Dokumenty można przesłać również pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum
Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00
(decyduje data stempla pocztowego).

Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Pobierz formularz

Zapoznaj się z regulaminem