Interesujesz się chemią? – Naukowa chemia jest dla Ciebie!

Zapraszamy uczniów ze szkół ponadpodstawowych z powiatu dębickiego do projektu pt.: „Naukowa chemia”, w ramach którego realizowane będą zajęcia laboratoryjne na wydziale chemii Politechniki Rzeszowskiej oraz wykłady prowadzone przez  naukowców z Politechniki Rzeszowskiej.

Nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z powiatu dębickiego.

Dokumenty rekrutacyjne tj. formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem uczęszczania przez ucznia do jednej ze szkół średnich powiatu dębickiego, należy złożyć do Biura Projektu w terminie rekrutacji podstawowej (głównej) do 20.09.2019 roku, osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Biura Projektu) do godz. 15:00 – dopuszcza się składanie przez uczniów dokumentów rekrutacyjnych (skanów z podpisami) drogą elektroniczną na adres: 2lo-debica@ppe.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych z analizy instrumentalnej – uczniowie klas trzecich ( 4 wyjazdy po  3 godziny zajęć na każdy z nich), zajęciach laboratoryjnych z analizy jakościowej i ilościowej – uczniowie klas drugich i pierwszych (4 wyjazdy po 4 godziny zajęć na każdy z nich) –oraz w dwóch wykładach (każdy trwać będzie dwie godziny) pt.: „ Mechanizmy reakcji w chemii organicznej” i „ Trwałość związków kompleksowych”.

Zapoznaj się z regulaminem i złóż formularz rekrutacyjny !

Regulamin Projektu Naukowa Chemia

Pobierz formularz – Formularz Naukowa Chemia

Projekt pt.: „Naukowa chemia”, został dofinansowany z ze środków Powiatu Dębickiego w ramach umowy o realizację zadania publicznego umowa nr WK.526.35.2019 zawarta w dniu 28 czerwca 2019 roku