Wolontariusz roku 2019 poszukiwany

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” z największą przyjemnością organizuje konkurs „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”.

Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2018r. do listopada 2019r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

1.  „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:

a. uczeń szkoły podstawowej,

b. uczeń szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,

2. „Wolontariusz Roku 2019  Ziemi Dębickiej”:

a.osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

„Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów odbędzie się 10 grudnia 2019 roku  w DKiK „Kosmos”.

 Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie  II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu II LO w Dębicy). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!

Zapoznaj się z regulaminem i złóż formularz rekrutacyjny !

Pobierz Regulamin

Pobierz formularz – Formularz

Projekt pt.: „ Wolontariusz Roku 2019  Ziemi Dębickiej” ”, został dofinansowany z ze środków Powiatu Dębickiego w ramach umowy o realizację zadania publicznego.